Hvordan lese oppskriftene
Hvordan lese oppskriftene

Forkortelser:Fm=fastmaskeSm=smalmaskeS=stavHs=halvstav2til1=minske2i1=keLm=luftmaskeP(et tall)= popcornmaske(antall halvstaver)G=gang R=rundeRunde 3 kan skrives om til:1fm, 2i1, 1fm, 2i1, 1fm, 2i1...